preskoči na sadržaj

Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna

 > Natječaji
vijesti

Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Petra Išić, 20. 12. 2021. 15:29

natječaj za popunu radnog mjesta nastavnik/ca Slovenskog jezika i kulture (model C) ponoviti će se obzirom da na natječaj nije pristigla nijedna prijava.

natječaj za popunu radnog mjesta nastavnik/ca matematike ponoviti će se obzirom da je donesena Odluka o neizboru kandidata (Odluka se nalazi u prilogu)

 [više]

Natječaji za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Petra Išić, 2. 12. 2021. 07:03

U prilogu se nalaze tekstovi natječaja za popunu radnih mjesta:

- nastavnik/ca Slovenskog jezika i kulture (model C)

- nastavnik/ca Matematike

 

otvorenih od 2. do 10. prosinca 2021. godine.

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnih mjesta

Autor: Petra Išić, 5. 11. 2021. 08:43

Prema natječajima objavljenim 12. listopada2021. donijete su sljedeće odluke:

- na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta tekstilnog dizajna izabrana je kandidatkinja Paula Vujica (mag. ing. tekstilnog i modnog dizajna sa SSS dizajner tekstila);

- na radno mjesto nastavnik/ca njemačkog jezika izabrana je kandidatkinja Mihaela Hutz (prof. povijesti i njemačkog jezika i književnosti);

natječaj za popunu radnog mjesta nastavnik/ca Slovenskog jezika i kulture (model C) ponoviti će se obzirom da na natječaj nije pristigla nijedna prijava;

natječaj za popunu radnog mjesta nastavnik/ca matematike ponoviti će se obzirom da na natječaj nije pristigla nijedna prijava.

 

 [više]

Natječaji za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Petra Išić, 12. 10. 2021. 07:00

U prilogu se nalaze tekstovi natječaja za popunu radnih mjesta:

- nastavnik/ca Slovenskog jezika i kulture (model C)

- nastavnik/ca Matematike

- nastavnik/ca stručnih predmeta tekstilnog dizajna

- nastavnik/ca Njemačkog jezika

otvorenih od 12. do 20. listopada 2021. godine.

 [više]

Obavijest o odabranom kandidatu za radno mjesto pomoćnik/ica u nastavi

Autor: Petra Išić, 6. 9. 2021. 08:35

Obavještavaju se kandidati prijavljeni po Javnom pozivu za radno mjesto pomoćnik/ica u nastavi od 26. kolovoza 2021. god. da je po Pozivu odabran kandidat Boris Grahovac te je s odabranim kandidatom sklopljen ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme.

 [više]

NOVI JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2021./2022. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Petra Išić, 26. 8. 2021. 07:03

U prilogu se nalazi tekst (novog) JAVNOG POZIVA za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2021./2022. otvorenog od 26. kolovoza do 03. rujna 2021. god. do 10:00 sati.

 [više]

VAŽNO!!! Odluka o poništenju javnog poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju Vijest ima dokument u privitku

Autor: Petra Išić, 25. 8. 2021. 12:56

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA

Radićeva 19, Pula

tel/fax: 052/223-377

e-mail: skola-dizajn@pu.t-com.hr

 

KLASA: 112-01/21-01/8       

URBROJ: 2168-16-01-21-13        

 

U Puli, 25. kolovoza 2021.


Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20) i članka 100. Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula, ravnatelj Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula donosi

 

 

 

O D L U K U 
o poništenju javnog poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

I.

Poništava se javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, nepuno radno vrijeme, od 35 sati tjedno, na određeno vrijeme, objavljen 19. kolovoza 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranicama  Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

II.

Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

 


III.

Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 


 
Ravnatelj:

Davor Kliman, prof.           

 

 

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnih mjesta

Autor: Petra Išić, 12. 4. 2021. 11:14

Prema natječaju objavljenom 10. ožujka 2021. donijeta je sljedeća odluka: - na radno mjesto tajnik/ca škole izabrana je kandidatkinja Petra Išić (struč. spec. javne uprave)  [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnih mjesta

Autor: Petra Išić, 7. 4. 2021. 10:34

Prema natječaju objavljenom 10. ožujka 2021. donijeta je sljedeća odluka: - na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta tekstilnog dizajna izabrana je kandidatkinja Paula Vujica (mag. ing. tekstilnog i modnog dizajna sa SSS dizajner tekstila)  [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnih mjesta

Autor: Petra Išić, 1. 4. 2021. 14:27

Prema natječaju objavljenom 10. ožujka 2021. donijeta je sljedeća odluka: - na radno mjesto nastavnik/ca matematike izabrana je kandidatkinja Dajana Cvek (mag. ekonomije)  [više]

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj za popunu radnog mjesta tajnik/ca

Autor: Lara Hula, 23. 3. 2021. 11:48

Pozivaju se sljedeći kandidati prijavljeni na natječaj za popunu radnog mjesta tajnik/ca, čije su prijave bile potpune i pravodobne te koji zadovoljavaju uvjete natječaja, na usmeni razgovor s članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje, a koji će se održati u prostorima Škole u petak 26. ožujka 2021. s početkom u :

- 8:15 sati: Ariana Vitasović

8:45 sati: Petra Išić

Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj.

 [više]

Natječaji za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kontošić, 10. 3. 2021. 08:11

U prilogu se nalaze tekstovi natječaja za popunu radnih mjesta:

- nastavnik/ca stručnih predmeta tekstilnog dizajna

- nastavnik/ca matematike

- tajnik/ca škole

otvorenih od 10. do 18. ožujka 2021. godine.

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnih mjesta

Autor: Ana Kontošić, 5. 3. 2021. 11:36

Prema natječajima objavljenim 9. veljače 2021. donijete su slijedeće odluke:

- na radno mjesto nastavnik/ca Slovenskog jezika i kulture (model C) izabrana je kandidatkinja Mila Brnčić, nastavnica engleskog i francuskog jezika s položenim pedagoškim kompetencijama,

- na radno mjesto domar-ložač (rukovatelj centralnim grijanjem) izabran je kandidat Serđo Peruško, strojarski tehničar s položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova i radnih zadataka rukovatelja centralnog grijanja.

 [više]

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj za popunu radnog mjesta domar-ložač

Autor: Ana Kontošić, 24. 2. 2021. 10:26

Pozivaju se sljedeći kandidati prijavljeni na natječaj za popunu radnog mjesta domar-ložač, čije su prijave bile potpune i pravodobne te koji zadovoljavaju uvjete natječaja, na usmeni razgovor s članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje, a koji će se održati u prostorima Škole u utorak 2. ožujka 2021. s početkom u 13:00 sati: Serđo Peruško, Marino Ružić, Saša Vrbljanac.

Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj.

 [više]

Natječaji za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kontošić, 9. 2. 2021. 07:57

U prilogu se nalaze tekstovi natječaja za popunu radnih mjesta:

- nastavnik/ca Slovenskog jezika i kulture (model C)

- domar-ložač (rukovatelj centralnim grijanjem)

otvorenih od 9. do 17. veljače 2021. godine.

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnih mjesta

Autor: Ana Kontošić, 16. 12. 2020. 08:05

Prema natječajima objavljenim 19. studenog 2020. donijete su slijedeće odluke:

- na radno mjesto nastavnik/ca Tehničkog crtanja izabrana je kandidatkinja Gordana Čakić (dipl. ing. arhitekture),

- na radno mjesto nastavnik/ca Industrijskog dizajna izabrana je kandidatkinja Gordana Čakić (dipl. ing. arhitekture),

natječaj za popunu radnog mjesta nastavnik/ca Slovenskog jezika i kulture (model C) ponoviti će se obzirom da na natječaj nije pristigla nijedna prijava.

 [više]

Natječaji za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kontošić, 19. 11. 2020. 08:11

U prilogu se nalaze tekstovi natječaja za popunu radnih mjesta:

- nastavnik/ca Slovenskog jezika i kulture (model C)

- nastavnik/ca Tehničkog crtanja

- nastavnik/ca Industrijskog dizajna

otvorenih od 19. do 27. studenog 2020. godine.

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnih mjesta

Autor: Ana Kontošić, 6. 11. 2020. 14:38

Prema natječajima objavljenim 8. listopada 2020. donijete su slijedeće odluke:

- na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta tekstilnog dizajna izabrana je kandidatkinja Paula Vujica (mag. ing. tekstilnog i modnog dizajna sa SSS dizajner tekstila)

- na radno mjesto nastavnik/ca matematike izabrana je kandidatkinja Dajana Cvek (mag. ekonomije)

natječaj za popunu radnog mjesta nastavnik/ca slovenskog jezika i kulture (model C) ponoviti će se obzirom da je utvrđeno kako je jedina kandidatkinja prijavljena na natječaj dostavila pravodobnu ali nepotpunu prijavu te se ista nije mogla razmatrati.

 [više]

Natječaji za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kontošić, 8. 10. 2020. 09:00

U prilogu se nalaze tekstovi natječaja za popunu radnih mjesta:

- nastavnik/ca stručnih predmeta tekstilnog dizajna

- nastavnik/ca slovenskog jezika i kulture (model C)

- nastavnik/ca matematike

otvorenih od 8. do 16. listopada 2020. godine.

 [više]

Odluka o izboru pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2020./2021.

Autor: Ana Kontošić, 1. 9. 2020. 08:24

Prema Pozivu za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u šk. god. 2020./2021. odabran je kandidat Boris Grahovac, nastavnik razredne nastave s završenom edukacijom za poslove pomoćnika u nastavi.

 [više]

Poziv kandidatima prijavljenih na Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kontošić, 21. 8. 2020. 13:56

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju na razgovor koji će se održati u prostorima Škole prema rasporedu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.

 [više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kontošić, 13. 8. 2020. 07:35

U prilogu se nalazi tekst Poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2020./2021. otvorenog od 13. do 21. kolovoza 2020. god.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Forum
Korisni linkovi


CMS za škole logo
Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna / Radićeva 19, HR-52100 Pula / ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr / ured@ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr
preskoči na navigaciju