preskoči na sadržaj

Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna

 > O školi  > Knjižnica
Izgled završnog rada

Izgled završnog rada  (odnosi se na tekst koji nosite na čitanje)

Završni rad mora imati sljedeće dijelove:

 • Naslovna stranica
 • list sa sadržajem
 • sažetak
 • uvod
 • razrada teme
 • zaključak
 • popis korištene literature
 • priloge (ilustracije)

Izgled završnog rada:

 • Završni rad treba biti napisan jednom vrstom slova npr. Arial veličine 12 točaka
 • Prored među redcima mora biti 1,5
 • Margine 3 cm
 • Tekst mora biti desno i lijevo poravnat
 • Naziv pojedinih poglavlje rada mora biti ispisan veličinom slova od 14 točaka
 • Stranice završnog rada moraju biti paginirane (numerirane)
 • Završni rad treba sadržati najmanje 10 stranica teksta (u to nije uključena naslovna stranica, list sa sadržajem i literatura)
 • Rad treba biti pohranjen u elektroničkom obliku (2 CD), otisnut u dva primjerka i uvezan (1 primjerak u „skupoj“ verziji).

Naslovna stranica

Naslovna stranica treba sadržavati sljedeće podatke:

- naziv škole i adresu (Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula, Radićeva 19),

- naslov završnog rada (sredina stranice),

- ime učenika i razred (donji lijevi ugao stranice),

- ime mentora (donji desni ugao),

- predmet iz kojeg je završni rad izrađen (donji desni ugao),

- mjesto i datum predaje rada (donji desni ugao).

 

List sa sadržajem

 

Sadržaj je napisan na posebnoj stranici i nalazi se na početku završnog rada. Napisana su sva poglavlja u radu i brojevi početnih stranica svakog poglavlja. Naslov "Sadržaj" piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice.

 

Sažetak

 

Sažetak ili rezime je kratak prikaz sadržaja. Sažetak nije uvod.

On daje pregled cijeloga rada u 10-tak rečenica.

Što ste istražili? (uvod)

Metode i načini izrade (razrada)

Rezultati vašeg rada (zaključak)

U sažetku je navedena tema koja se obrađuje, cilj, glavni dijelovi rada i zaključak.

Sažetak treba biti napisan na posebnoj stranici i smješten nakon sadržaja.

 

 

 

 

Uvod

Tekst završnog rada započinje uvodom. Uvod treba biti jasan i kratak, a najavljuje temu koju obrađujete.

U uvodu je potrebno:

Precizirati predmet rada, tj. istaknuti o čemu će se u radu pisati.

Naznačiti plan i organizaciju izrade rada, npr. od koliko se dijelova rad sastoji.

Kratki opis poglavlja.

Može se iznijeti razlog za izbor određene teme. Jasno treba definirati cilj i svrhu završnog rada, navesti temu, navesti problem koji istražuje, metodu kojom će se koristiti. Riječ "Uvod" piše se velikim slovima.

 

Razrada teme

Razrada je najvažniji dio završnog rada. Razrada najčešće sadrži teorijski dio, opis istraživanja i primijenjenih metoda, prikupljene podatke i rezultate.

U teorijskom dijelu potrebno je izložiti odgovarajuće spoznaje iz područja koje se istražuje, prezentirati stavove više autora, i pri tom ostati fokusiran samo na činjenice koje su bitne za dokazivanje cilja završnog rada.

U opisu istraživanja potrebno je detaljno opisati način na koji se istraživanje provelo i navesti metode istraživanja (faze izrade rada sa skicama i ilustracijama, promatranje i sl.). Dobro je priložiti korištene fotografije provedenog praktičnog rada u fazama realizacije.

Sadržaj teksta koji učenik izlaže u završnom radu treba biti smisleno raspodijeljen. Svakom dijelu završnog rada određuje se naslov.

 

Zaključak

Tekst završnog rada završava zaključkom. U njega se ne unose novi podatci, dovoljna je jedna stranica. Naglašavaju se samo najvažniji rezultati u kojem se ukratko prikazuje što je tijekom rada otkriveno, koje su bile poteškoće u radu te koja su nova pitanja otvorena. U njemu možete izraziti svoj stav i prosudbu.

 

Literatura korištena za nastanak završnog rada

Popis korištene literature dolazi na stranicu završnog rada iza zaključka, a prije popisa tablica, ilustracija i priloga. 

Izvori informacija u radu mogu biti knjige, članci objavljeni u časopisima, zbornici radova, intervjui, materijali s mrežnih stranica, skripte s predavanja itd. U slučaju velikog broja izvora poželjno ih je razvrstati po skupinama. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora ili prema prvoj riječi naslova), ako autor nije imenovan. Nakon imena autora piše se godina izdanja i naslov knjige zatim ime i sjedište izdavačke kuće.

Pogledati kako se navodi literatura na stranici:

https://pravopis.hr/pravilo/bibliografske-jedinice/87/

 

Popis ilustracija (priloga)

Kod prikaza prikupljenih podataka važno je da podaci budu prezentirani u formi slika, skica i sl. Popis priloga slijedi nakon popisa literature. Popis sadrži redni broj i naziv prema redoslijedu pojavljivanja u završnom radu.

 

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Forum
Korisni linkovi


CMS za škole logo
Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna / Radićeva 19, HR-52100 Pula / ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr / ured@ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr
preskoči na navigaciju